Bible

Epištola k Galatským (Gal 5,24)

22.Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,
23.tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.
24.Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony.
25.Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.
26.Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka