Bible

Epištola k Galatským (Gal 5,22-23)

20.Modloslužba, čarování, nepřátelství, svárové, nenávisti, hněvové, dráždění, různice, sekty,
21.Závisti, vraždy, opilství, hodování, a těm podobné věci. Kteréž kdokoli činí, toť vám předpovídám, jakož jsem i prvé pravil, že království Božího dědicové nebudou.
22.Ovoce pak Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, středmost.
23.Proti takovýmť není zákon.
24.Nebo kteříž jsou Kristovi, ti [své] tělo ukřižovali s vášněmi a s žádostmi.
25.Jsme-liť Duchem živi, Duchem i choďme.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka