Bible

Epištola k Galatským (Gal 5,16-17)

14.Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!
15.Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili.
16.Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.
17.Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.
18.Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem.
19.Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost,
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka