Bible

Epištola k Galatským (Gal 3,27)

25.Když však přišla víra, nemáme již nad sebou dozorce.
26.Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši.
27.Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.
28.Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou.
29.Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka