Bible

Epištola k Filipenským (Filip 2,9)

7.Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu.
8.Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti - k smrti na kříži!
9.Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval,
10.aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí
11.a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka