Bible

Epištola k Filipenským (Filip 1,1)

1.Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem bratřím v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, i biskupům a jáhnům:
2.Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
3.Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka