Bible

Druhá Kniha Mojžíšova (Exodus) (Exod 22,23)

21.Žádnou vdovu a sirotka nebudete utiskovat.
22.Jestliže je přece budeš utiskovat a oni budou ke mně úpět, jistě jejich úpění vyslyším.
23.Vzplanu hněvem a pobiji vás mečem, takže z vašich žen budou vdovy a z vašich synů sirotci.
24.Jestliže půjčíš stříbro někomu z mého lidu, zchudlému, který je s tebou, nebudeš se k němu chovat jako lichvář, neuložíš mu úrok.
25.Jestliže se rozhodneš vzít do zástavy plášť svého bližního, do západu slunce mu jej vrátíš,
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka