Bible

Epištola k Efezským (Efez 6,5)

3.`aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.´
4.Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.
5.Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista.
6.Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli
7.a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka