Bible

Epištola k Efezským (Efez 6,12)

10.A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
11.Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12.Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13.Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
14.Stůjte tedy `opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka