Bible

Epištola k Efezským (Efez 5,23)

21.V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým:
22.ženy svým mužům jako Pánu,
23.protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.
24.Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům.
25.Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval,
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka