Bible

Epištola k Efezským (Efez 1,22-23)

20.Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích,
21.vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím.
22.`Všechno podrobil pod jeho nohy´ a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve,
23.která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka