Bible

Epištola k Efezským (Ef 6,5-9)

5.Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista.
6.Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli
7.a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu.
8.Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný.
9.Vy páni, jednejte s otroky také tak a zanechte vyhrůžek. Víte přece, že jejich i váš Pán je v nebesích, a ten nikomu nestraní.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka