Bible

Epištola k Efezským (Ef 5,25-26)

23.protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.
24.Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům.
25.Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval,
26.aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem;
27.tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná.
28.Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka