Bible

Epištola k Efezským (Ef 4,25)

23.obnovte se duchovním smýšlením,
24.oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.
25.Proto zanechte lži a `mluvte pravdu každý se svým bližním´, vždyť jste údy téhož těla.
26.`Hněváte-li se, nehřešte.´ Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce
27.a nedopřejte místa ďáblu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka