Bible

Epištola k Efezským (Ef 4,22)

20.Ale vy ne tak jste se vyučili [od] Krista,
21.Ač jestliže jste ho slyšeli, a o něm byli vyučeni, jakž jest pravda v Ježíšovi,
22.[Totiž], žeť vám [náleží] složiti ono první obcování podlé toho starého člověka, rušícího se, podlé žádosti oklamávajících,
23.Obnoviti se pak duchem mysli své,
24.A obléci toho nového člověka, podlé Boha stvořeného, v spravedlnosti a v svatosti pravdy.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka