Bible

Epištola k Efezským (Ef 4,10)

8.Proto je řečeno: `Vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem.´
9.Co jiného znamená `vystoupil´, než že předtím sestoupil dolů na zem?
10.Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest.
11.A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele,
12.aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla,
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka