Bible

Epištola k Efezským (Ef 4,1-6)

1.Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo,
2.dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce
3.a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
4.Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5.jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6.jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka