Bible

Epištola k Efezským (Ef 2,20)

18.A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem.
19.Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině.
20.Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš.
21.V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu;
22.v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka