Bible

Epištola k Efezským (Ef 1,13)

11.On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání,
12.abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy.
13.V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého
14.jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy.
15.Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím,
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka