Bible

Epištola k Efezským (Ef 1,1)

1.Pavel apoštol Jezukristův, skrze vůli Boží, svatým, kteří jsou v Efezu, a věrným v Kristu Ježíši:
2.Milost vám a pokoj od Boha Otcenašeho a Pána Jezukrista.
3.Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Jezukrista, kterýž požehnal nám všelikým požehnáním duchovním v nebeských věcech v Kristu,
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka