Bible

Třetí Kniha Mojžíšova (Leviticus) (3.Moj 19,32)

30.Dbejte na mé dny odpočinku a mějte v úctě mou svatyni. Já jsem Hospodin.
31.Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte vědmy a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh.
32.Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. Boj se svého Boha. Já jsem Hospodin.
33.Bude-li přebývat s tebou ve vaší zemi někdo jako host, nebudete mu škodit.
34.Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské. Já jsem Hospodin, váš Bůh.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka