Bible

Třetí epištola Janova (3.Jan 1,1-15)

1.Já starší milému Gáiovi, jehož miluji v pravdě.
2.Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv - tak jako se dobře daří tvé duši.
3.Velice jsem se zaradoval, když přišli bratří a vydávali svědectví o tvé opravdovosti, o tom, že žiješ v pravdě.
4.Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě.
5.Věrně jednáš, milovaný, v tom, co činíš pro bratry, a to pro ty, kteří přišli odjinud;
6.oni vydali před církví svědectví o tvé lásce. Dobře učiníš, když je vypravíš na další cestu, jak se sluší před Bohem,
7.neboť pro jméno Kristovo se vydali na cesty a od pohanů nic nepřijímají.
8.Proto jsme povinni takových se ujímat, abychom měli podíl na práci pro pravdu.
9.Něco jsem již o tom církvi psal; ale Diotrefés, který si osobuje právo být mezi nimi první, nás neuznává.
10.Proto až přijdu, ukážu na jeho jednání, jak nás zlomyslně pomlouvá; a na tom nemá dost - ani bratry nepřijímá, a těm, kdo je chtějí přijmout, v tom brání a vylučuje je z církve.
11.Můj milý, neřiď se podle zlého, ale podle dobrého. Kdo jedná dobře, je z Boha; kdo jedná špatně, Boha neviděl.
12.Demétriovi všichni vydávají dobré svědectví, ano i sama pravda; i my mu vydáváme svědectví, a ty víš, že naše svědectví je pravé.
13.Měl bych ti ještě mnoho co psát, ale nechci to svěřit inkoustu a peru;
14.doufám totiž, že tě brzo uvidím, a budeme spolu mluvit tváří v tvář.
15.Pokoj tobě. Přátelé tě pozdravují. Pozdravuj každého z přátel osobně!