Bible

Druhá epištola k Timoteovi (2Tim 2,2)

1.A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše,
2.a co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné.
3.Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše.
4.Kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života; chce obstát před tím, kdo mu velí.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka