Bible

Druhá epištola k Soluňským (2Sol 2,15)

13.Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratří milovaní od Pána, že vás Bůh jako první vyvolil ke spáse a posvětil Duchem a vírou v pravdu,
14.abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista; k tomu vás povolal naším evangeliem.
15.Nuže tedy, bratří, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem.
16.Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději,
17.nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka