Bible

Druhá epištola k Soluňským (2Sol 1,1)

1.Pavel, Silvanus a Timoteus tesalonické církvi v Bohu, našem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu.
2.Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista.
3.Musíme za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka