Bible

Druhá epištola k Korinským (2Kor 2,11)

9.Proto jsem vám také psal, abych poznal, jak se osvědčíte, zda jste ve všem poslušní.
10.Komukoli něco odpustíte, odpustím i já. A když já něco odpouštím - mám-li co odpouštět - činím to před tváří Kristovou kvůli vám,
11.aby nás satan neobelstil; jeho úskočnost přece známe.
12.Když jsem přišel do Troady zvěstovat evangelium Kristovo, našel jsem tam dveře otevřené pro dílo Páně,
13.a přece jsem neměl stání, neboť jsem tam nezastihl bratra Tita; rozloučil jsem se s nimi a vydal se do Makedonie.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka