Bible

Druhá epištola k Korinským (2Kor 1,1)

1.Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus církvi Boží v Korintu i všem bratřím v celé Achaji:
2.Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
3.Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy!
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka