Bible

Druhá epištola k Timoteovi (2.Tim 4,8)

6.Neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu.
7.Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval.
8.Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.
9.Pospěš si, abys přišel za mnou co nejdřív.
10.Démas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět, a odešel do Tesaloniky. Krescens odešel do Galacie, Titus do Dalmácie.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka