Bible

Druhá epištola k Timoteovi (2.Tim 3,12)

10.Ty však jsi sledoval mé učení, můj způsob života, mé úmysly, mou víru, shovívavost, lásku, trpělivost,
11.pronásledování a útrapy, jaké mne stihly v Antiochii, v Ikoniu a v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestál, a ze všech mě Pán vysvobodil!
12.A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
13.Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe.
14.Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka