Bible

Druhá epištola k Timoteovi (2.Tim 3,1-5)

1.Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2.Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní,
3.bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4.zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5.budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka