Bible

Druhá epištola k Soluňským (2.Sol 3,10)

8.ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž.
9.Ne že bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jím řídili.
10.Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo nechce pracovat, ať nejí!
11.Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není.
12.Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka