Bible

Druhá epištola k Soluňským (2.Sol 2,3-8)

3.Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
4.Ten se postaví na odpor a `povýší se nade všecko, co má jméno Boží´ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce `usedne v chrámu Božím´ a bude se vydávat za Boha.
5.Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás?
6.Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas.
7.Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání.
8.A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš `zabije dechem svých úst´ a zničí svým slavným příchodem.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka