Bible

Druhá epištola k Soluňským (2.Sol 2,10)

8.A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš `zabije dechem svých úst´ a zničí svým slavným příchodem.
9.Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky
10.a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.
11.Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.
12.Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka