Bible

Druhá epištola Petrova (2.Petr 3,4)

2.abyste pamatovali na to, co předpověděli svatí proroci, i na to, co ustanovil Pán a Spasitel skrze vaše apoštoly.
3.Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce,
4.a budou se posmívat: "Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření."
5.Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny.
6.Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka