Bible

Druhá epištola Petrova (2.Petr 3,10)

8.Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a `tisíc let jako jeden den´.
9.Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
10.Den Páně přijde jako přichází zloděj /v noci/. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.
11.Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy,
12.kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka