Bible

Druhá Kniha Mojžíšova (Exodus) (2.Mojz 21,17)

15.Kdo uhodí svého otce nebo matku, musí zemřít.
16.Kdo někoho ukradne, ať už jej prodá nebo jej u něho naleznou, musí zemřít.
17.Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít.
18.Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on nezemře, nýbrž je upoután na lůžko
19.a zase vstane a může vycházet o holi, bude pachatel bez viny; poskytne pouze náhradu za jeho vyřazení z práce a zajistí mu léčení.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka