Bible

Druhá epištola k Korinským (2.Kor 4,13-18)

13.Ale máme ducha víry, o níž je psáno: `Uvěřil jsem, a proto jsem také promluvil´ - i my věříme, a proto také mluvíme,
14.vždyť víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi.
15.To všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala a tak přibývalo i díků k slávě Boží.
16.A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme.
17.Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy
18.nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka