Bible

Druhá epištola k Korinským (2.Kor 3,18)

16.Než jakž by se obrátilo ku Pánu, odňata bude ta zástěra.
17.Nebo Pán jest Duch ten, a kdež jest ten Duch Páně, tu [i] svoboda.
18.My pak všickni odkrytou tváří slávu Páně jako v zrcadle spatřujíce, v týž obraz proměněni býváme od slávy v slávu, jakožto od Ducha Páně.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka