Bible

První epištola k Soluňským (1Sol 1,1)

1.Pavel, Silvanus a Timoteus tesalonické církvi v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj /od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista/.
2.Stále vzdáváme díky Bohu za vás za všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách;
3.před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka