Bible

První epištola k Korinským (1Kor 1,1-2)

1.Pavel, z vůle Boží povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sosthenes
2.církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, ať jsou shromážděni kdekoliv, jinde či u nás:
3.Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
4.Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši;
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka