Bible

První epištola k Timoteovi (1.Tim 5,1-2)

1.Proti staršímu člověku nevystupuj tvrdě, nýbrž domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům,
2.starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám, vždy s čistou myslí.
3.Pečuj o vdovy, které jsou skutečně opuštěné.
4.Má-li však některá vdova děti nebo vnuky, ti ať se učí mít péči především o své příbuzné a odplácet svým rodičům. To je totiž milé Bohu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka