Bible

První epištola k Timoteovi (1.Tim 3,15)

13.Konají-li dobře svou službu, získávají si důstojné postavení a velkou jistotu ve víře v Krista Ježíše.
14.Doufám, že k tobě brzo přijdu. Ale píši ti to
15.pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy.
16.Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka