Bible

První epištola k Soluňským (1.Tes 3,13)

11.Sám náš Bůh a Otec i Ježíš, náš Pán, kéž připraví naši cestu k vám!
12.Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme,
13.ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka