Bible

První Kniha Samuelova (1.Sam 2,2)

1.Chana se takto modlila: "Mé srdce jásotem oslavuje Hospodina, můj roh se zvedá dík Hospodinu. Má ústa se otevřela proti nepřátelům, raduji se ze tvé spásy.
2.Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh.
3.Nechte už těch povýšených řečí, urážka ať z úst vám neunikne! Vždyť Hospodin je Bůh vševědoucí, neobstojí před ním lidské činy.
4.Zlomen je luk bohatýrů, ale ti, kdo klesali, jsou opásáni statečností.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka