Bible

První Kniha Samuelova (1.Sam 17,15)

13.ale šli tři nejstarší Jišajovi synové; odešli se Saulem do války. Jména jeho tří synů, kteří odešli do války, jsou: prvorozený Elíab, druhý po něm Abínádab a třetí Šama.
14.David, ten byl nejmladší. Se Saulem odešli tři nejstarší.
15.David odešel od Saula a vrátil se, aby pásl stádo svého otce v Betlémě.
16.A Pelištejec se předváděl za časného jitra i navečer a stavěl se na odiv po čtyřicet dní.
17.Jišaj vybídl svého syna Davida: "Vezmi pro své bratry éfu praženého zrní a těchto deset chlebů a běž do tábora za svými bratry.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka