Bible

První epištola Petrova (1.Petr 5,8-9)

6.Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
7.Všechnu `svou starost vložte na něj´, neboť mu na vás záleží.
8.Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako `lev řvoucí´ a hledá, koho by pohltil.
9.Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.
10.A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.
11.Jemu náleží /sláva a/ panství na věky věků! Amen.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka