Bible

První epištola Petrova (1.Petr 5,13)

11.Jemu náleží /sláva a/ panství na věky věků! Amen.
12.Prostřednictvím Silvána, kterého mám za věrného bratra, vám toto krátce píšu, abych vás povzbudil a dosvědčil vám, že taková je pravá milost Boží; v ní stůjte.
13.Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená /církev/, která je v Babylónu, a Marek, můj syn.
14.Pozdravte jedni druhé políbením lásky. Pokoj všem vám, kteří jste v Kristu /Ježíši. Amen/.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka