Bible

První epištola Petrova (1.Petr 5,1-4)

1.Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit:
2.Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou,
3.ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem.
4.Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy.
5.Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť `Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost´.
6.Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka