Bible

První epištola Petrova (1.Petr 4,8)

6.Proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby byli u Boha živi v Duchu, ačkoliv byli za svého života u lidí odsouzeni.
7.Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám.
8.Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.
9.Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to!
10.Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka