Bible

První epištola Petrova (1.Petr 2,19-20)

17.Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte.
18.Služebníci, podřizujte se ve vší bázni pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i tvrdým.
19.V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevinně.
20.Jaká však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte? Ale budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem.
21.K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.
22.On `hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest´.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka